Share CFD

交易頂級藍籌股
AAPL, GOOG, FB
全球金融市場的主要部分
  

股票差價合約

  • 股票代表公司所有者的權益,是最受投資者歡迎和熟悉的金融交易工具之一。
  • 公開交易的公司在交易所上市,例如倫敦證券交易所,紐約證券交易所,納斯達克,香港證券交易所等等。

交易股票差價合約

  • 股票市場是全球金融市場最主要的部分,全球主要60個證券交易所的總規模達69萬億美元。
  • 我們提供50支美國股票差價合約和30支英國股票差價合約。
  • 在降低小部分的成本的同時,交易差價合約可以讓投資者獲得全部份額的股票。
 

佣金,融資,交易

  交易所名稱 佣金 融資 交易時間  
  NYSE/Nasdaq 0.02USD /股(最低:10.00美元/交易) Libor+/-3.5% 星期一到星期五
9:30-16:00
紐約時間
 
  LSE 標稱值/邊的0.10%(最小:10.00英鎊/交易) Libor+/-3.5% 星期一到星期五
08:00-16:30
倫敦時間
 
 


保證金

  交易所 品種 姓名 保證金(IB的維護保證金)  
  NASDAQ APPL Apple Inc. 33%  
  NASDAQ GOOG ALPHABET INC-CL C 33%  
  NASDAQ MSFT MICROSOFT CORP 33%  
  NASDAQ AMAZON AMAZON.COM INC 33%  
  NASDAQ FB FACEBOOK INC-A 33%  
  NYSE ALIBABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 33%  
  NYSE JPM JPMORGAN CHASE & CO 33%  
  NYSE JNJ JOHNSON & JOHNSON 33%  
  NYSE EXXON EXXON MOBIL CORP 33%  
  NYSE BAC BANK OF AMERICA CORP 33%  
  NYSE WMT WALMART INC 33%  
  NYSE VISA VISA INC-CLASS A SHARES 33%  
  NYSE CVX CHEVRON CORP 33%  
  NYSE HD HOME DEPOT INC 33%  
  NYSE TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33%  
  NYSE AT&T AT&T INC 33%  
  NYSE UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 33%  
  NASDAQ INTEL INTEL CORP 33%  
  NYSE PFIZER PFIZER INC 33%  
  NYSE VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 33%  
  NYSE PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 33%  
  NYSE HSBCn HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR 33%  
  NYSE CHL CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 33%  
  NYSE NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR 33%  
  NYSE ORCL ORACLE CORP 33%  
  NASDAQ CISCO CISCO SYSTEMS INC 33%  
  NYSE TOYOTA TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 33%  
  NYSE CITI CITIGROUP INC 33%  
  NYSE KO COCA-COLA CO/THE 33%  
  NYSE BOEING BOEING CO/THE 33%  
  NASDAQ CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 33%  
  NYSE MA MASTERCARD INC - A 33%  
  NYSE ABBVIE ABBVIE INC 33%  
  NYSE BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR 33%  
  NASDAQ PEP PEPSICO INC 33%  
  NYSE PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 33%  
  NYSE DISNEY WALT DISNEY CO/THE 33%  
  NYSE UN UNILEVER N V -NY SHARES 33%  
  NYSE MERCK MERCK & CO INC 33%  
  NYSE BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR 33%  
  NYSE IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 33%  
  NYSE MMM 3M CO 33%  
  NASDAQ NVIDIA NVIDIA CORP 33%  
  NYSE TOT TOTAL SA-SPON ADR 33%  
  NASDAQ NFLX NETFLIX INC 33%  
  NYSE SNP CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR 33%  
  NASDAQ BAIDU BAIDU INC - SPON ADR 33%  
  NASDAQ JD JD.COM INC-ADR 33%  
  NASDAQ NTES NETEASE INC-ADR 33%  
  LSE RDSB ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 33%  
  LSE HSBA HSBC HOLDINGS PLC 33%  
  LSE ULVR UNILEVER PLC 33%  
  LSE BATS BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 33%  
  LSE BHP BHP BILLITON PLC 33%  
  LSE RIO RIO TINTO PLC 33%  
  LSE GSK GLAXOSMITHKLINE PLC 33%  
  LSE AZN ASTRAZENECA PLC 33%  
  LSE DIAGEO DIAGEO PLC 33%  
  LSE VOD VODAFONE GROUP PLC 33%  
  LSE GLEN GLENCORE PLC 33%  
  LSE LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC 33%  
  LSE PRU PRUDENTIAL PLC 33%  
  LSE RB RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33%  
  LSE CCL CARNIVAL PLC 33%  
  LSE RBS ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 33%  
  LSE BARC BARCLAYS PLC 33%  
  LSE RELX RELX PLC 33%  
  LSE SHIRE SHIRE PLC 33%  
  LSE IMB IMPERIAL BRANDS PLC 33%  
  LSE STAN STANDARD CHARTERED PLC 33%  
  LSE BT.A BT GROUP PLC 33%  
  LSE AAL ANGLO AMERICAN PLC 33%  
  LSE CPG COMPASS GROUP PLC 33%  
  LSE ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33%  
  LSE CRH CRH PLC 33%  
  LSE AVIVA AVIVA PLC 33%  
  LSE BAE BAE SYSTEMS PLC 33%  
  LSE TESCO TESCO PLC 33%  


交易條件

  交易所 品種 姓名 最小金額波動 最小金額波動的價值 最小交易規模 最大交易規模 總數量限制  
  NASDAQ AAPL Apple Inc. 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ GOOG ALPHABET INC-CL C 0.01 0.01USD 1 500 無限制  
  NASDAQ MSFT MICROSOFT CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ AMAZON AMAZON.COM INC 0.01 0.01USD 1 500 無限制  
  NASDAQ FB FACEBOOK INC-A 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE ALIBABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE JNJ JOHNSON & JOHNSON 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE EXXON EXXON MOBIL CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE BAC BANK OF AMERICA CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE WFC WELLS FARGO & CO 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE WMT WALMART INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE VISA VISA INC-CLASS A SHARES 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE VISA VISA INC-CLASS A SHARES 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE CVX CHEVRON CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE HD HOME DEPOT INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE AT&T AT&T INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ INTEL INTEL CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE PFIZER PFIZER INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE HSBCn HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE CHL CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE ORCL ORACLE CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ CISCO CISCO SYSTEMS INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE TOYOTA TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE CITI CITIGROUP INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE KO COCA-COLA CO/THE 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE BOEING BOEING CO/THE 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE MA MASTERCARD INC - A 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE ABBVIE ABBVIE INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ PEP PEPSICO INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE DISNEY WALT DISNEY CO/THE 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE UN UNILEVER N V -NY SHARES 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE MERCK MERCK & CO INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE MMM 3M CO 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ NVIDIA NVIDIA CORP 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE TOT TOTAL SA-SPON ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ NFLX NETFLIX INC 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NYSE SNP CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ BAIDU BAIDU INC - SPON ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ JD JD.COM INC-ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  NASDAQ NTES NETEASE INC-ADR 0.01 0.01USD 1 2500 無限制  
  LSE RDSB ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE HSBA HSBC HOLDINGS PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE ULVR UNILEVER PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE BATS BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE BHP BHP BILLITON PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE RIO RIO TINTO PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE GSK GLAXOSMITHKLINE PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE AZN ASTRAZENECA PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE DIAGEO DIAGEO PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE VOD VODAFONE GROUP PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE GLEN GLENCORE PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.01 0.01GBX 100 100000 無限制  
  LSE PRU PRUDENTIAL PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE RB RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE CCL CARNIVAL PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE RBS ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE BARC BARCLAYS PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE RELX RELX PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE SHIRE SHIRE PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE IMB IMPERIAL BRANDS PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE STAN STANDARD CHARTERED PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE BT.A BT GROUP PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE AAL ANGLO AMERICAN PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE CPG COMPASS GROUP PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE CRH CRH PLC 0.01 0.01GBX 5 5000 無限制  
  LSE AVIVA AVIVA PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE BAE BAE SYSTEMS PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
  LSE TESCO TESCO PLC 0.01 0.01GBX 50 50000 無限制  
ABC公司的交易價格為 1599/1600p。

假設你想買1000股差價合約,因為你認為價格將會上漲。

XYZ 公司的保證金率為25%,這意味著你僅需要存入25%的頭寸價值作為保證金。

您的保證金要求為4000英鎊(25%x(1000單位×1600p買入價))。

情景A:有利交易

您的預測是正確的,價格會在接下來的一小時內上升至1625/1626。您決定以1625(新賣出價)賣出來平倉。

價格已經上漲25點(1625-1600),這對您是有利的。用它乘以您的倉位大小(1000個單位)來計算您的利潤,即250英鎊。

情景B:虧損交易

不幸的是,您的預測是錯誤的,XYZ plc的價格在接下來的一小時內下降到1549/1550。您認為價格可能會繼續下跌,因此您決定以1549(新賣出價)賣出以平倉,將潛在損失降到最小化。

價格已經上漲了51點(1600 - 1549),用它乘以你的位置大小(1000個單位)來計算你的損失,即510英鎊。

差價合約(CFDs)是複雜的交易工具,由於杠杆的特性存在快速虧損的高風險。 在與INFINOX交易差價合約時,64.51%的零售投資者帳戶存在虧損。 您應該認真考慮您是否理解差價合約的執行機制,以及您是否有能力承擔虧損的高風險。